Verbijzonderen tot fysiotherapeut specialist

Na de opleiding kun je starten als algemeen practicus ofwel algemeen fysiotherapeut. Dat wil echter niet zeggen dat je dan stopt met leren of met studeren. Je kunt er voor kiezen om je te verbijzonderen. De opleidingen hiervoor kun je in deeltijd volgen en zijn doorgaans best pittig!

Als voorbeeld vind je hieronder enkele opleidingen 👇

Master Musculoskeletale Revalidatie (HAN)

Veel mensen ervaren klachten aan het bewegingsapparaat. De juiste zorg op de juiste plek wordt steeds belangrijker. Jij bent de specialist in manuele, sport- of orofaciale fysiotherapie die wetenschap naar de werkvloer brengt. Specialiseer je met een brede musculoskeletale basis.

Waarom deze master?

Unieke musculoskeletale basis – De enige opleiding waarmee jij je als fysiotherapeut op brede musculoskeletale basis verder kan ontwikkelen.
Met specialisatie naar keuze – Je kijkt ook naar vraagstukken vanuit de manuele, orofaciale en sportfysiotherapie en specialiseert zich in een van de drie.
Aansluiting op de praktijk – Je leert vooral in je eigen beroepspraktijk en komt met eigen onderzoek tot concrete innovaties. ,
Je bent hard nodig – Met de vergrijzing en steeds meer traumatologische, sport- en werkgerelateerde letsels nemen de musculoskeletale vragen toe. Klinisch experts zoals jij zijn gewild.
Flexibel leertraject – De hele master of eerst alleen specialiseren? Het kan allebei!

Meer informatie over de Master Musculoskeletale Revalidatie via de website van han.nl

Master Kinderfysiotherapie (Avans+)

Je vind het leuk om met kinderen te werken en wilt leren om op een speelse manier om te gaan met kinderen. Tevens wil je leren om flexibel in te kunnen spelen op variatie in oefenstof binnen diverse omgevingen, afhankelijk van de hulpvraag van het kind en de ouders of verzorgers.
Steeds meer onderzoeken laten de positieve effecten zien van het functioneel oefenen en trainen bij diverse diagnoses en leeftijdsgroepen. Door de master kinderfysiotherapie van Avans+ word je opgeleid om kinderen met meer complexe problematiek te begeleiden en verder te helpen.
Meer informatie over de opleiding kinderfysiotherapie vind je op de website van Avans+

Master Geriatriefysiotherapie (Avans+)

In Nederland hebben we al jaren met toenemende vergrijzing te maken. Binnen het streven om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren heeft de geriatrie masteropleiding van Avans+ deze ouderen steeds meer te bieden. Steeds meer onderzoeken laten de positieve effecten zien van functioneel oefenen en trainen bij diverse ziektebeelden en medische behandelingen. Met de masteropleiding geriatriefysiotherapie van Avans+ word je opgeleid om ouderen met meer complexe problematiek echt iets bieden.
Meer informatie over de opleiding Geriatriefysiotherapie vind je op de website van Avans+

Master Oncologiefysiotherapie (Avans+)

In Nederland krijgen enorm veel mensen met kanker te maken. Dit zijn een op de drie vrouwen en een op de twee en een half mannen. Steeds meer mensen overleven gelukkig kanker en de oncologiefysiotherapeut heeft deze mensen steeds meer te bieden. Steeds meer onderzoeken laten positieve effecten zien van functioneel oefenen en trainen in allerlei stadia van kanker en bij diverse medische behandelingen. Met de master oncologiefysiotherapie van Avans+ word je opgeleid om oncologiepatiënten met complexe problemen echt iets te kunnen bieden.
Meer informatie over de opleiding Oncologiefysiotherapie vind je op de website van Avans+

Master Bekkenfysiotherapie (Avans+)

In Nederland is er een tekort aan bekkenfysiotherapeuten. Doordat deze doelgroep steeds groter wordt en de toename in kennis bij de verwijzers in combinatie met betere voorlichting en evidentie, neemt de vraag naar gespecialiseerde bekkenfysiotherapeuten alleen maar toe.
Klachten die voorkomen in bekken(bodem)regio zijn bespreekbaar te maken door de schaamte en onwetendheid die bij veel patiënten bestaan weg te nemen. Door deze master bekkenfysiotherapie van Avans+ vergroot je jouw kansen op de Fysiotherapie arbeidsmarkt.
Meer informatie over de opleiding Bekkenfysiotherapie vind je op de website van Avans+

Master Psychosomatische fysiotherapie (Avans+)

Heb je interesse in de complexe relaties tussen de verschillende aspecten van het biopsychosociale model? Dan weet je waarschijnlijk dat in veel gevallen sociale en psychologische factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, of het in stand houden van lichamelijke klachten. Je vindt het een uitdaging om dit bespreekbaar te maken op een respectvolle en begripvolle manier.
Met de psychosomatische fysiotherapie masteropleiding word je opgeleid tot specialist in de psychosomatische fysiotherapie. Met expertise van trainen en bewegen leer je in jouw behandeling combineren met gedragsinterventies, effectieve communicatie en therapie op het gebied van lichaamsbewustzijn.
Meer informatie over de opleiding Psychosomatische fysiotherapie vind je op de website van Avans+

Master na master (Avans+)

Binnen het fysiotherapie vakgebied zien we dat fysiotherapeuten na het volgen van een masteropleiding fysiotherapie door middel van een verkort traject een tweede masteropleiding willen behalen. Voor deze specialisatie biedt Avans+ het unieke verkorte Master na master traject.
Meer informatie over de Master na Master opleiding fysiotherapie vind je op de website van Avans+