Kwaliteitsregisters voor de fysiotherapeut

Deelname aan een kwaliteitsregister is geen wettelijke verplichting voor jou als fysiotherapeut. Zorgverzekeraars stellen deze eis echter wel in de contractvoorwaarden die ze aangaan met gecontracteerde praktijken en/of in de polisvoorwaarden voor hun verzekerden.

Voor de fysiotherapeut zijn er momenteel twee kwaliteitsregisters. Je kunt kiezen in welk kwaliteitsregister je je wilt inschrijven en je kunt ook aan beide registers deelnemen. Momenteel zijn de beheerders van de twee afzonderlijke registers met elkaar in gesprek om met elkaar samen te kunnen werken.

  1. Het kwaliteitsregister KRF NL bestaat uit een verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, acht deelregisters en twee aantekeningenregisters. KRF NL wordt beheerd door het KNGF.
  2. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie, (SKF) een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

Samenwerking SKF en het KNGF

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) spreken met elkaar over samenwerking om te komen tot één kwaliteitsregister.

De voorzitters van beide organisaties spreken elkaar al langer, maar na de KNGF-ledenraadpleging over het praktijkregister in de zomer van 2020, kregen deze gesprekken een extra boost. Aan onderwerp ‘praktijkregister’ werd de ambitie ‘bundelen van de krachten’ toegevoegd. Alles om vanuit kwaliteit en de toegevoegde waarde van fysiotherapie, de beroepsgroep optimaal te positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Na een fusie: het 3-pijlermodel

Pijler 1: Het Kwaliteitshuis

Het kwaliteitshuis bestaat uit één individueel register en één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie. De nu bestaande individuele registers worden samengevoegd. Uitgangspunt hierbij is dat  fysiotherapeuten daar geen hinder van ondervinden. Voor de administratieve borging en toezicht op de gestelde eisen wordt gewerkt met een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie

Pijler 2: Een ontwikkelplatform

Een plek voor alle inhoudelijke initiatieven voor en door de beroepsgroep. Binnen dit platform worden professionele standaarden ontwikkeld, wettelijke kaders doorvertaald én de criteria en eisen voor beide registers voorbereid.

De bestaande databases LDK en LDF worden samengevoegd, doorontwikkeld en verder ingezet voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie. Meer informatie over de data vind je binnenkort in het factsheet op deze website.

Pijler 3: Belangenbehartiging en positionering

Kwaliteit is steeds het begin van die belangenbehartiging. Positionering vanuit de kracht van ons vak!