Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)

Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Hierdoor krijgen startende aanbieders bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Je moet je als als zelfstandig startende fysiotherapeut inschrijven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Dit is echter niet het enige wat de Wtza jou verplicht.

Verbeteren van de zorgkwaliteit

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat ze beginnen als zorgaanbieder.

Wat moet je weten over de Wtza

Waarom is deze wet er? Met welke onderdelen kunt u te maken krijgen? Deze video, gemaakt door de VvAA, legt in het kort uit wat je moet weten over de Wet toetreding zorgaanbieders.

Wanneer moet ik me melden

Binnen drie maanden voor de start van je zorgverlening moet je je als zorgverlener gemeld hebben.

Hoe meld ik me aan

Dit doe je via www.toetredingzorgaanbieders.nl Je moet dan al wel een KvK registratie hebben met een juiste SBI-code.

Doe ook de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet, deze duurt gemiddeld 20 minuten

Wat gebeurt er met de melding?

Na de melding krijg je een ontvangstbevestiging en wordt de melding doorgegeven aan de IGJ.

Zoeken in het zorgaanbiedersportaal

Sta je eenmaal ingeschreven, dan kun je jezelf (en je collega’s) hier terugvinden.