Disclaimer

We hebben de informatie op deze website met zorg samengesteld, waarbij veel aandacht is besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de website en de daarin aangeboden informatie.

De informatie op deze website word u gratis aangebonden, zal regelmatig worden bijgehouden en aangevuld en dient geenszins ter vervanging voor het inschakelen van een deskundige adviseur.

Links naar andere websites

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. We geven geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie van ons en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Afbeeldingen op de website

De gebruikte afbeeldingen zijn eigendom van iStock, voor het gebruik van deze stockfoto’s hebben we een licentie afgenomen.

Foutje ontdekt?

Heeft u een foutje op de website ontdekt of wil je graag een aanvulling doorgeven? Stuur in dat geval een mailtje naar info@startendefysio.nl