Handelsregister

Start je je eigen onderneming als fysiotherapeut? Start je je eigen praktijk, neem je er eentje over of ga je als ZZP’er aan de slag? Dan zul je je ook in het handelsregister moeten inschrijven.

Inschrijven

Als je je bedrijf inschrijft in het Handelsregister krijg je een uniek 8-cijferig KVK-nummer. Een KVK-nummer laat zien dat je officieel ingeschreven staat bij KVK. En je dus formeel een bedrijf hebt.

Vooraf inschrijven

Wanneer je je eigen praktijk start, zul je ook een AGB-code aan moeten vragen. Omdat je voor de aanvraag van de AGB-code een KVK-nummer noodzakelijk is, kun je je in deze voorbereidingsfase al inschrijven bij KVK.
Er zijn nog meer zaken die noodzakelijk of handig zijn om een registratie te hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een huurcontract.

Kosten voor inschrijving

  • Je betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding van € 51,30.
  • Voor € 15,40 kun je meteen een uittreksel meenemen.

Rechtsvormen in de fysiotherapie

Niet alle rechtsvormen zijn van toepassing op de fysiotherapie, hieronder staan de relevante rechtsvormen in het kort beschreven.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is gedreven door een persoon, er kunnen wel andere werknemers werkzaam zijn, maar een ondernemer vormt en bestuurt als natuurlijk persoon zijn onderneming. Wil je als ZZP-fysiotherapeut aan de slag, dan kies je deze rechtsvorm. Je kunt dan je eigen praktijk beheren en je kunt ook werkzaam zijn als zelfstandige fysiotherapeut in een praktijk van een andere fysiotherapeut.

Maatschap

Een maatschap is een ondernemingsvorm die ontstaat door het sluiten van een overeenkomst. De maatschapsleden (maten), voegen allemaal iets toe aan de maatschap. Vaak is dit arbeid of geld, maar ook een inbreng van goederen is toegestaan. Het aandeel van elke maat in de winsten en verleien van de maatschap wordt in de maatschapsovereenkomst geregeld. Is dat niet gedaan dan is het aan deel van elke maat evenredig aan de waarde van wat hij heeft ingebracht. Heeft geen rechtspersoon dus de maten zijn persoonlijk aansprakelijk.

Besloten Vennootschap

De besloten vennootschap (BV) is zelf drager van zijn rechten en plichten. Houdt een scheiding tussen het vermogen van de aandeelhouders en bestuurders en het vermogen van de bv zelf. Besloten vennootschap is besloten – er is een beperkte kring van aandeelhouders. Die aandeelhouders staan genoteerd in register dat wordt bijgehouden door het bestuur van de BV.

Bron: KVK